dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


ทริปเที่ยวเวียดนาม เกาะก๊วก 4 วัน 3 คืน ชมทะเลอันสวยงามของประเทศเขตร้อน article

"เกาะฟู้ก๊วก4วัน3คืน"

เกาะก๊วก

"ประเทศเวียดนาม" (Vietnam) คือ จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศนั้นตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางอารยะธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปถึงอารยะธรรมยุคหินใหม่
 เกาะก๊วก
"เกาะฟู้ก๊วก"
"กรุงฮานอย" (Hanoi) คือ เป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยตัวเมืองฮานอยนั้นตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง นอกจากนี้ยังมี "นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี" (Ho Chi Minh City) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยนครโฮจิมินห์ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามอีกด้วย...

     "เกาะฟู้ก๊วก"อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วเกาะฟู้ก๊วกจะคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากในทุกๆช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปี
 
เกาะฟู้ก๊วก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยเกาะนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ่าวไทย และเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำทะเลที่ใสสะอาดและชายหาดที่สวยงามทั้งยังเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมการดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลไม่แพ้ที่อื่นๆเช่นกัน....ขององใต้ของอน


เดินทาง : 11-14 ก.ค. / 09-12 ส.ค. / 18-21 ก.ย. / 23-26 ต.ค.
 วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้- ตลาดเบนถั๋น
11.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์ หมายเลข F16-19 ประตู 4โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.50 น. เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์  เที่ยวบินที่VJ 8902
เวียดนาม
15.20 น. เดินทางถึงนครโฮจิมินห์หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ่ายนำท่านเยี่ยมชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post Office) นั้นถือเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามโดยตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเทอดามที่นี่จัดว่าเป็นอาคารสไตล์ฝรั่งเศสที่มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยมั่นคง ตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี ด้านหน้ามีนาฬิกาเรือนโตประดับอยู่ มีเส้นสายลวดลายและศิลปะปูนปั้นสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงาม ว่ากันว่าความสวยงามของตัวอาคารทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกเรียนเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ทีเดียว
หลังจากนั้น นำท่านแวะชมโบสถ์นอร์ทเทอดามที่เราจะแวะชมกันนั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ2420 ค่ะ (ใช้เวลาสร้าง 6 ปี) อิฐทุกก้อนที่นี่เป็นอิฐที่ขนมาจากฝรั่งเศสและเป็นอิฐเก่าทุกก้อนเลยทีเดียว ที่นี่เป็นศูนย์กลางของชาวคริสต์ในเวียดนามในยุคอาณานิคม และปัจจุบันก็ขึ้นชื่อในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นกลับที่พักโรงแรมในโฮจิมินห์MOONLIGHT HOTEL
หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่สอง โฮจิมินห์-เกาะฟูก๊วก-หมู่บ้านผลิตไวน์-พระเจดีย์ซือม่าน-น้ำตกส่วยตัน-หมู่บ้านชาวประมงฮัมมิห์
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม
07.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว พาท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ThienHau Templeเพื่อขอพรเจ้าแม่ทับทิมและเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์สงครามโฮจิมินห์ ชมรถถัง ปืนใหญ่ เครื่องบินสมัยสงครามของเวียดนามหลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถั่น นั้นเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ เครื่องแต่งตัว กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หรือแม้แต่สินค้าเลื่องชื่อของเวียดนามจำพวกกาแฟ,ชา ที่เราพบเห็นและรู้มาว่ามีแหล่งผลิตชั้นยอดอยู่ในดาลัด ก็มาโผล่แทรกอยู่ตามมุมต่าง ๆ ของตลาดเค้าด้วยการช็อปปิ้งของฝากจากตลาด เวียดนาม นี่มีเคล็ดลับนิดหน่อย หากร้านไหนที่ติดป้ายว่าเป็น fix rate นั่นก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับการตั้งราคามาจากทางการแระ ไม่สามารถลดได้ ซึ่งก็อย่าไปต่อเค้าเลยเสียเวลาเปล่า เพราะโอกาสที่จะได้ลดราคามีน้อยมาก ๆ ส่วนร้านรวงทั่วไปภายในตลาดเบนถัน (ซึ่งมีการแบ่งเป็นล็อค ๆ หรือเป็นคูหาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน อารมณ์ประมาณตลาดนัดสวนจตุจักรบ้างเรา แต่เล็กและมีสินค้าให้เลือกน้อยกว่า) สามารถต่อราคาได้ถามว่าต่อได้ราวกี่เปอร์เซ็นต์ ไกด์บอกว่า ต่อไปเลยสัก 30% เช่นบอกราคามา 100 บาท ก็ต่อเหลือ 70 แต่ถ้าใครใจถึงก็ต่อไปเลย40% ถ้าแม่ค้าเล่นตัวก็เดินออก อย่าต่อแบบเกรงใจ เพราะถ้าไม่พอใจในราคาที่ต่อไปแล้วแม่ค้าให้ เราก็ต้องซื้อพวกที่ต่อราคาแล้วไม่ซื้อ เวลาจะออกจากร้าน แม่ค้าที่ตลาดนี่ทั้งลากทั้งฉุดเอา
ไว้ไม่ให้ไป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  แล้วเหิรฟ้าสู่เกาะฟูก๊วก สายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ (VJ) 8311
เวียดนาม
15.20 น. ถึง สนามบินเกาะฟู้ก๊วก พาท่านเข้าชมศาลเจ้า Cau เป็นศาลเจ้าซึ่งยื่นออกมาจากริมฝั่งอยู่กลางทะเล ชมวิวทิวทัศน์ ก่อนเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ   Dinner อาหารท้องถิ่นจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักHOA BINH RESORT
หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่สาม หมู่เกาะอันตวย-หาด Bai Sao –ฟาร์มหอยมุก-เที่ยวเกาะฟู้ก๊วกตอนกลางคืนตามอัธยาศัย
06.00น. รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
07.00 น. เดินทางสู่ไร่พริกไท เพื่อชมไร่พริกไทสดประจำเกาะฟู้ก๊วก และดูแหล่งผลิตแปรรูปที่ทำมาจากพริกไท และ   นำท่านไปชมโรงงานผลิตไวน์ท้องถิ่นซึ่งสกัดจากพืชท้องถิ่นมีรสชาติคล้ายไวน์แถบยุโรป หลังจากนั้นพาไปชมแหล่งเพาะเลี้ยงหอยมุกและร้านจำหน่ายสินค้า เครื่องประดับจากมุกเลี้ยงและมุกธรรมชาติ และเดินทางเข้าชม คุกมะพร้าว ซึ่ง เป็นคุกที่ขังคอมมิวนิสต์สมัยสงคราม ชมรูปปั้นบรรยายถึงที่มาของคุกแห่งนี้ ขังเหล่าทหารและกบฏที่ต่อต้าน ชมบรรยายผ่าน VTR
เวียดนามเกาะก๊วก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ หาดเศร้า ชายหาดที่เล่นน้ำได้อิสระ เป็นจุดที่สวยจุดนึงของเกาะฟู้ก๊วก
13.00 น. หลังอาหารเรียบร้อย นำท่านชม นั่งเรือไปเที่ยว เหมาลำเรือไปหมู่เกาะอันตวยซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย ตกปลา ว่ายน้ำ เที่ยวเกาะสัปะรดมีความยาวกว่า 3 กม. เที่ยวเกาะมะพร้าว บนเรือมีอุปกรณ์เล่นน้ำ (เกาะใดเกาะหนึ่งที่อยูบริเวณรอบๆเกาะฟู๊ก๊วก)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านชมตลาด ไนซ์มาร์เก็ต เลือกซื้อของพื้นเมือง ร้านอาหารทะเลสดๆ
และเข้าสู่ที่พัก HOA BINH RESORT หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่สี่ เกาะฟูก๊วก - โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ก่อนอำลาเวียดนามจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
09.10 น. ออกเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์โดยสายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  VJ 8312
10.00 น.   ถึงสนามบินโฮจิมินห์  แวะ เปลี่ยนเครื่อง
11.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเวียดเจทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่  VJ 8901
13.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ -------------------------
*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** *

 

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม
 - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว(Economy Class)  -ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
   
 - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  -ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 - ค่าโรงแรมที่พัก3 คืน (พักห้องละ2ท่าน)
// • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิมินิบาร์,ซักรีด,  โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือ จากที่ระบุ ในรายการทัวร์
 - ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ
ภาษีหักณที่จ่าย3 %
 - ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาทในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

 

 - ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)

 

 - ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ15 กิโลกรัม

 

 - ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 


 เดินทาง : 11-14 ก.ค. / 09-12 ส.ค. / 18-21 ก.ย. / 23-26 ต.ค
อัตราค่าบริการ รวมภาษีสนามบินและภาษีตัวทุกชนิดแล้ว  สงวนสิทธิ์เก็บ
เพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 ราคาท่านละ
  พักห้องละ  2 หรือ 3 ท่าน 17,999 บาท
  พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

การสำรองที่นั่ง

     1.ส่งหนังสือเดินทาง  และวางเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท
     2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารเดินทาง  
     1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
     2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
     3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกทัวร์    
     1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
     2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
     บริษัท ฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ  ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้พร้อมทั้งสายการบินนั้น ๆ ไม่สามารถบินเข้ามาประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและ/หรือตารางเวลาการบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ  รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี ทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ  บริษัท ฯ จึงแจ้งมาเพื่อนทราบในท้ายนี้
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :ทัวร์อินโดไชน่า

มหัศจรรย์ เกาะฟูโกว๊ก article
ดาลัด มุยเน่ article
Dalat Mune 4 Day ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุ๋ยเน่ 4วัน 3คืน
เที่ยวย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อิเลย์ 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,999 บาท article
เทียวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 7วัน article
เที่ยวย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน article
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
แกรนด์พม่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,500 บาท article
เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามฮานอย-ฮาลอง 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,500 บาท article
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เวียดนาม มรดกโลก หลวงพระบาง 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาท
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,400 บาท article
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวบุโรพุทโธ บาหลี 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 29,999 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,500 บาท article
เที่ยวเวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,900 บาท article
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 17,500 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,500 บาท article
เที่ยวฮานอย ฮาลอง 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,300 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,500 บาท article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวเวียดนาม VIETNAM GRAND 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,000 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 18,999 บาท article
เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เที่ยว ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 10,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 5 ดาว 3วัน เต็มอิ่มจุใจ ราคาเริ่มต้นเพียง 14,444 บาท article
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 22,900 บาท article
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวพม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท article
เที่ยวโฮจิมินห์ ฟานเทียต ดาลัด 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท article
เวียดนามใต้-เหนือ 5 วัน โฮจิมินห์ ดาลัค ฮาลอง ฮานอย ราคาเริ่มต้นเพียง 18,999 บาท article
เที่ยวพม่า GRAND MYANMAR 6วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,500 บาท article
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท article
004 ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท article
002 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-หงสา-สิเรียม 4 วัน 3 คืน ราคาประหยัดสุดพิเศษ article
001 เที่ยวพม่า หงสาวดีพร้อมอาหารมื้อพิเศษ 4วัน ราคาสุดพิเศษกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย article
006 ท่องเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดีและพระธาตุอินแขวน 3วัน พร้อมอาหารมื้อพิเศษมากมาย article
005 Packgedt RGN ย่างกุ้ง หงสาและอินแขวน 3วัน ราคาประหยัด article
004 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ราคาประหยัด article
009 เวียดนามใต้ ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วันเต็มอิ่มจุใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในราคาเบาๆ article
012 เที่ยวเวียดนาม แกรนด์ ทัวร์ 6 วัน โฮจิมินห์ เว้ ดานัง ฮอยอันและฮาลอง ราคาพิเศษ article
เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา จีน เชียงรุ่ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนา HT by รอโค๊ด พ.ค.-ธ.ค. 14 article
สุดฮอต เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ในราคาสุดประหยัดน่าประทับใจ article
สระแก้ว เขมร นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com