dot dot
bg-second-menu-1
ทัวร์วันหยุดเทศกาล
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
ที่พัก โรงแรม
ประกันภัยการเดินทาง
วีซ่า เซอร์วิส


JAPAN โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
 โตเกียวภูเขาไฟฟูจิ

ความพิเศษของโปรแกรม

** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน                                   
** ล่องเรือทะเลสาบอาชิ , ชมหุบเขาโอวาคุดานิ
** แช่น้ำแร่ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น              
** ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)                             
** ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซ่า
** ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านชินจุกุ , ห้างอิออน และโกเท็มบะเอ้าท์เลท
** ลิ้มรสราเม็งจากต้นตำหรับและหลากหลายสูตรที่มีมาตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน    


 

 

 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  โตเกียว (นาริตะ)
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงโตเกียว  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG642               
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   
 วันที่สอง โตเกียว (นาริตะ) – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์– แช่ออนเซน
08.10 น. ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นทีเปิดสู่ โลกภายนอก จึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญจากต่างประเทศและเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นท่าทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...นำท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. Champion) รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน ...นำท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์” ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลายแบรนด์ชื่อดัง แล้วนำท่านสู่โซน “ร้านค้า” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและน้ำซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน….ให้ท่านได้ “เลือกชมและชิม”ราเม็งสูตรต่างๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย...
15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท เป็นที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น  พร้อมด้วยน้ำจิ้มรสแซ่บจากเมืองไทย
ã พักที่  ROUTE  INN  KAWAGUCHIKO  HOTEL  หรือเทียบเท่า
  จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
หมายเหตุ :
1) โรงแรมที่พักบริเวณรอบๆ เขตภูเขาไฟฟูจิ  ประเภทของห้องพัก บางโรงแรมจะเป็นแบบเรียวกัง (นอนพื้น) บางโรงแรมจะเป็นแบบนอนบนเตียง (สากลทั่วไป) ซึ่งห้องพักต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการคอนเฟิร์มที่พัก 100% เท่านั้น
2) บางโรงแรมอาจจะไม่มีออนเซนในโรงแรม แต่ทางบริษัทจะนำท่านแช่ออนเซน ที่เป็นศูนย์แช่ออนเซน โดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับคนญี่ปุ่น

 วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – บ่อน้ำโอชิโนะฮักไค –  วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ– โตเกียว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
นำท่านชม ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลว่าเปิดให้ขึ้นได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่)โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซับไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยแบ่งเป็นทะเลสาบย่อยๆได้ถึง 8 แห่ง โดยชื่อโอชิโนะฮัคไค มีความหมายว่า ทะเลสาบทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันน่าหลงใหลยังประทับท่านอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  (เป็นสถานที่ที่สามารถชมดอกซากุระได้ด้วย) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ โดยการล่องเรือโจรสลัด  (ล่องเรือ 10 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก โดยรถโค้ช ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่สุกได้ โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองจะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่  HOTEL VISTA KAMATA @ TOKYO หรือเทียบเท่า
   
 วันที่สี่ โตเกียว – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้ง ย่านชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ ฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อื่นๆ มากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ ONITSUKA TIGER SHOP ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์ โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที เนื่องจากว่าทาง ASICS ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิคขึ้นแล้วออกเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อน แล้วประสบผลสำเร็จอย่างท่วม ท้นตลอดจนมีการทำการตลาดโดยให้ดาราชั้นนำอย่าง UMA THURMAN ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง KILL BILL ด้วยเช่นกัน โดย เฉพาะรุ่น MEXICO66 ถือว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลเลคชั่นไม่ว่าจะเป็น T-SHIRT, JACKET,กระเป๋าหิ้ว และเครื่องประดับ ภายใต้แบรนด์ ONITSUKA TIGER  
หรือจะเป็น ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ง ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไป ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัด พบของพวกแต่งตัวประหลาดหรือ COSPLAY มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย ยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยุโรปสองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ EVISU กางเกงยีนส์ แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นก นางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น DEVID BECKHAM, BEYONCE KNOWLES, JAY-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วย
หรือสำหรับท่านที่สนใจ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุก เพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ Swiss FamilyTreehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุก กับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่า กลัวและชมบ้านน้อยแสน น่ารักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆ กับ It’s A Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip’n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน Tomorrow Land สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Moutain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ Buzz Light Year ประชันความแม่นกับพื่อน ด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลาย แบบให้เลือกเป็น ของที่ระลึกฝากทางบ้าน (ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 2,600 บาท และค่าเดินทาง)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
  พักที่  HOTEL VISTA KAMATA @ TOKYO  หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้า วัดอาซากุซ่า– ย่านโอไดบะ นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน - นาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัด ยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.92 หลา น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก นำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเลือกชม-เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ หรือเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ช้อปสินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม ย่านโอไดบะ สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าว
โตเกียว เป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ มีทั้งแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ ที่มีชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเรนโบว์ทาวน์ เหล่าคู่รักวัยรุ่นนิยมนั่งชิงช้าสวรรค์ สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด ญี่ปุ่น” ของโตเกียว ท่านสามารถมองเห็น ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว ญี่ปุ่น” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ ญี่ปุ่น” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่  ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
17.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG677 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.55 น. ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ


หมายเหตุ          รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ *** ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฏหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกำหนดให้ รถบัสที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น  (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริษัทจะต้องนำคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  มิฉะนั้นจะเป็นการผิดกฏหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น  ***
 
หมายเหตุ *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับจองเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของทางประเทศไทยและญี่ปุ่น ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***
 
อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเดินทางแต่ละกรุ๊ป จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
กำหนด
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่ (2 ท่าน/ห้อง)
(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง)
25-29 มิ.ย. 2557 43,999.- 42,999.- 40,999.- 6,900.-
9-13 ก.ค. 2557 45,500.- 44,500.- 41,500.-
23-27 ก.ค. 2557 43,999.- 42,999.- 40,999.-
27-31 ส.ค 2557 43,999.- 42,999.- 40,999.-
17-21 ก.ย. 2557 43,999.- 42,999.- 40,999.-
19-23 พ.ย 2557 43,999.- 42,999.- 40,999.-
3-7 ธ.ค. 2557 45,500.- 44,500.- 41,500.-
10-14 ธ.ค. 2557 45,500.- 44,500.- 41,500.-
 
** เด็ก คือ อายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก **
*** สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ไม่มีราคาตั๋วเด็ก ***
ทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 2,000 YEN ต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดทริป ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 
อัตรานี้รวม
   - ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
   - ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 25 กิโลกรัมเท่านั้น) โหลดใต้เครื่องบิน )
   - ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง (ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ)
   - ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) (ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ)
   - ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ)
   - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
   - ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า
   - ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
   - ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีทุกๆอย่าง (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
   - ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด         
   - ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น  1,655 บาท  (กรณีต้องขอวีซ่า)
   - ค่าน้ำดื่ม แลนด์ประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีการแจกดื่มให้กับนักท่องเที่ยว แต่ทางบริษัทจะแจกน้ำดื่มให้กับลูกทัวร์ เฉพาะวันแรกที่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

วิธีการชำระเงิน กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ 15,000 บาท
   - แฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
   - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
    - กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
    - ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง   ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
    - การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท  ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
    - ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน             คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
    - ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน             ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
    - ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ  (โปรดอ่าน)
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง  หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
  ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 •  
การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
      1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  (บริษัททัวร์เตรียมให้)
      2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
      3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) (บริษัททัวร์เตรียมให้)
      4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (บริษัททัวร์เตรียมให้)
 

ทัวร์ญี่ปุ่น

FLOWER BLOOM article
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก article
Hokkaido Lavender article
ONCE IN FUKUOKA article
TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR
RE SUMMER HONSHU JUN-JUL'15 TYO-OSA 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น พาราไดซ์โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (TG) article
ไฮไลท์ ทาคายาม่า โตเกียว พิงค์มอส 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท article
ญี่ปุ่นหุบเขาแอปล์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ เกียวโต โอซาก้า 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
ญี่ปุ่นโรแมนติก ฮอกไกโด ฮาโคะดาเตะ 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
ชมดอกซากุระบาน โอซาก้า โตเกียว 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียวโปรโมชั่นซากุระ ฟูจิ 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น SHI-A-WA-SE โตเกียว 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,900 บาท article
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดรีม TOKYO DREAM 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,900 บาท article
ตะลุยญี่ปุ่น INSIDE TOKYO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท article
โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,900 บาท article
โอซาก้า นารา เกียวโต ชมดอกซากุระ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท article
ญี่ปุ่น HI SAPPORO SKI 5วัน 2คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท article
เที่ยวโตเกียว ญี่ปุ่น โอซาก้า 7วัน 4วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 51,900 บาท article
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,990 บาท article
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER SNOW TOKYO 5วัน 3คืน เริ่มต้นที่ 30,900 บาท article
ญี่ปุ่น ซากุระ โอซาก้า โตเกียว 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 45,900 บาท article
ตะลุยญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 41,800 บาท article
WONDERFUL JAPAN ฮอกไกโด ซัปโปโร 5วัน 3คืน เริ่มต้นเพียง 40,900 บาท article
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Hi-Light 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 50,900 บาท article
GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน article
ญี่ปุ่น DRIFT ICE-HOKKAIDO SNOW WINTER 6วัน 4คืน article
ญี่ปุ่น HOKKAIDO NEW YEAR 2015 7วัน 6คืน article
เที่ยวญี่ปุ่น JAPAN SKI ROUTE (SANRIO)6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 58,500 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น DELIGHT TOKYO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,900 บาท article
ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SKI TAKAYAMA 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 68,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโด ซัปโปโร เทศกาลหิมะ 6วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 79,900 บาท article
ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE OSAKA 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท article
ญี่ปุ่นปีใหม่ SPECIAL LITE สกี 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 44,900 บาท article
โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
โปรแกรมทัวร์ ฮอกไกโด วันปีใหม่ 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทย่ะ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 57,900 บาท article
ญี่ปุ่น Golden ROUTE OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
ญี่ปุ่น UNSEEN SAKURA IN WINTER 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 62,900 บาท article
ญี่ปุ่น WINTER SKI IN HOKKAIDO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,900 บาท article
ญี่ปุ่น ICE SNOW IN HOKKAIDO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 43,900 บาท article
ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPECIAL 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 48,900 บาท article
ญี่ปุ่น HAKONE-FUJI-TOKYO-NARITA 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI PROMOTION 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
YOI TABI WORLD HERITAGE(WHITE SNOW)ราคาเริ่มต้นเพียง 56,900 บาท article
CHUBU WHITE SNOW MONKEY & SHIRAKAWAKO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
ญี่ปุ่น HAPPY NEW YEAR IN JAPAN 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท article
เที่ยวญ๊่ปุ่น OSAKA NARA KYOTO KOBE 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,000 บาท article
ญี่ปุ่น Winter Snow Japan 5 Days ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท article
Autumn JAPAN โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 31,900 บาท
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 37,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด FIRST SNOW 5 วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,990 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น HAPPY NEW YEAR IN TOKYO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 43,900 บาท article
ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS OSAKA 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น Golden Route OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โตเกียว 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,900 บาท article
ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 26,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 43,900 บาท article
โอซาก้า นารา เกียวโต นาโงย่า โตเกียว 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่นAUtumn HOKKAIDO HAKODATE 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,900 บาท article
ญี่ปุ่น HAKONE-FUJI-TOKYO 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 41,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ฟูจิ ครบสูตร 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 45,900 บาท article
ญี่ปุ่น AUTUMN KANSAI OSAKA 6วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น SANRIO PUROLAND IN TOKYO 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 37,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ หมู่บ้านนินจาเอโดะ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท article
JAPAN GRAND ROUTE IN AUTUMN 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 60,500 บาท article
ญี่ปุ่น Inside Tokyo 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท article
เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900 บาท
ญี่ปุ่น NIPPON HANEDA 7DAYS 4NIGHTS ราคาเริ่มต้นเพียง 57,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท article
ญี่ปุ่น GOOD MORNING TOKYO-OSAKA 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 52,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN LEAVES 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 42,900 บาท article
ญี่ปุ่น ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU ราคาเริ่มต้นเพียง 89,900 บาท
ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 41,900 บาท article
ญี่ปุ่น WONDERFUL BEGONIA & ILLUMINATION 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 32,900 บาท article
YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ราคาเริ่มต้นเพียง 61,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO MARIGOLD 6วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 45,900 บาท
JAPAN PERFECT ROUTE IN AUTUMN 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 57,900 บาท article
ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เดือนตุลาคม 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น KYUSHU HI-LIGHT 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 56,990 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น Wonderful Begonia และ Illumination 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO ฟูจิ-โตเกียว5 วัน 4 คืน บินเช้า A380 ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท article
สุดคุ้มเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 41,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น UNSEEN NATURAL AUTUMN LEAVES 7วัน 5คืนราคาเริ่มต้นเพียง 82,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น AUTHUMN HONSHU โอซาก้า-โตเกียว 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท article
สุดคุ้ม NEW YEAR Japan7วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท article
รื่นเริงหรรษาญี่ปุ่น นาโกย่า เจแปน แอลป์ 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 57,990 บาท article
ญี่ปุ่น REROUTE AUTUMN TOKYO- OSAKA IN JAPAN 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 53,800 บาท article
รื่นเริงหรรษาญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 59,990 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO-HAKODATE 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 54,800 บาท article
ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้-ยูนิชิกาว่า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 63,888 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น ECO TOKYO ฟูจิ-โตเกียว 5วัน ราคาเริ่มต้นเพียง 39,900 บาท article
ญี่ปุ่น SWITZERLAND IN KAMIKOCHI & SHIRAKAWAGO 7วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 74,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น SPECIAL KYUSHU 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 42,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโงย่าและโตเกียว 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 38,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น NIPPON HANEDA 7วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 57,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น KITSUKI KIMON ASO HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท article
สุดคุ้มรื่นเริงหรรษาไต้หวัน-ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 52,990 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่น BLOMMING HOKKAIDO ราคาเริ่มต้นเพียง 52,900 บาท article
เที่ยวญี่ปุ่นหรรษา TOKYO 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,900 บาท article
ตะลุยญี่ปุ่น TOKYO SUMMER 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 บาท article
004 เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกีพรีเมี่ยม 6วัน 4คืน รคาเริ่มต้นเพียง 66,800 บาท article
001 ตะลุยญี่่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า เกียวโตและอาราชิย่ามา 5วัน 3คืน ราคาโดนๆ articleCopyright © 2014 All Rights Reserved. New World Traveler Company Limited.
บริษัท นิวส์ เวิลด์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ที่อยู่ :  เลขที่98/40 ถนน:  โพธิ์แก้ว แขวง: นวมินทร์ เขต: บึงกุ่ม จังหวัด : กรุงเทพ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
TEL:  02-5091064      Hotline : 089-107-1111 Mobile: 091-0104912 ,091-7574912     Email: info@newworld-traveller.com    
Website : www.newworldtravelers.com